Neden Bombus Arıları Sitesi?

2001 yılında dış ülkelerden bombus arısı getirtip seralara dağıtan bir firmada çalışmaya başladım. Bombus arıları konusunda birşey bilmiyordum. Yanımda çalışanların bilgisi sınırlıydı. Faydalanacak türkçe yazılmış kaynak yoktu... Devamını oku.

31 Ocak 2010 Pazar

Bu sitede hangi konular incelenecek?I. BÖLÜM: BOMBUS ARILARININ YAŞAYIŞI, VÜCUT Y., ÖZELLİKLERİ
1 – Bombus arılarını tanıyor muyuz? (Bombus arılarının doğadaki önemi)
2 – Bombus arılarının yaşayışı
3 - Bombus arılarının beslenmesi
4 - Bireyler ve işbölümü
5 - Kuluçka
6 - Cins üretiminde dönüşüm ve rekabet evreleri
7 - Çiftleşme
8 - Diyapoz (kış uykusu)
9 - Doğada bombus takvimi
10 - Bombus arlarının vücut yapısı
11 – Bombus arılarının önemli özellikleri
12 - Bombus arılarının bal arıları ile benzer ve farklı yanları
13– Bombus arısı türleri
14- Bombus arısı hastalıkları ve zararlıları
II. BÖLÜM: BOMBUS ARILARININ ÜRETİMİ
1 - Bombus üretiminin geçmişi
2 – Araç gereçler
3 - Koloni veya ana arı edinme yolları
4- Çiftleştirme
5- ( Diyapoz ) Kış uykusuna yatırma
6- Kış uykusuna yatırmadan üretim
7- Üretim ortamı – açık ortam, kapalı ortam
8– Kapalı ortamın hazırlanması – ısı, ışık, nem, sessizlik
9 - Kuluçkaya başlatma
10 - Kuluçka ananın özellikleri
11– Kuluçkaya başlatma yolları
12 - Beslenme ve bakım
13– Koloni gelişiminde çıkabilecek sorunlar
14 - Kolonileri seraya ve bahçeye hazırlama
15 - Koloniye takviye verme
16 - Kolonileri birleştirme
17 - Ana arı üretimi
III. BÖLÜM: BOMBUS ARILARININ SERALARDA VE BAHÇELERDE KULLANIMI
1 - Kolonilerin taşınması
2 – Bombus arısı bakımında nelere dikkat etmeli?
3 – Seralarda çıkabilecek bazı sorunlar ve çözüm yolları
IV. BÖLÜM: DİGER ARILAR
1 - Bal arıları
2 - Eşek arıları
3 - Sarıca arılar